Luật sư FBI: Nếu biết bà Clinton đứng sau cáo buộc về ông Trump thì nhiều việc sẽ thay đổi