Luật sư về nhân quyền Trung Quốc bị giam giữ tại Bắc Kinh khi đang đi gặp phái đoàn EU