Lý do nhân viên cứu hỏa thường được trả lương cao nhất ở Hoa Kỳ