‘Mối đe dọa là rất thực đối với chúng ta mỗi từng ngày’: Thống đốc Noem nói về mối nguy hiểm từ Trung Quốc cho ngành nông nghiệp Mỹ

Đảng Cộng sản Trung Quốc xem chiến tranh lương thực là một hình thức ‘chiến tranh không đối xứng.’