Môi trường kinh doanh của Trung Quốc không dễ dàng đối với các doanh nghiệp ngoại quốc