Moody’s hạ triển vọng của Hoa Kỳ xuống mức ‘tiêu cực’ do chính phủ chi tiêu quá nhiều

Hãng xếp hạng tín nhiệm này cũng cho rằng chính sách bên bờ vực chiến tranh ở Hoa Thịnh Đốn là nguyên nhân dẫn đến quyết định cắt giảm triển vọng cho nợ chính phủ Hoa Kỳ.