Một cậu bé Nigeria bị bạo hành và bỏ rơi đã may mắn sống sót