Một doanh nghiệp trẻ 17 tuổi đã sáng chế ra trò chơi giúp trẻ em tránh xa thiết bị điện tử và khám phá thế giới