Một gia đình từ tiểu bang Missouri mang âm nhạc dân gian Mỹ tới khán giả toàn cầu