Một hãng thông tấn đã cắt lời khi ông Robert Kennedy, Jr. bình luận về vaccine COVID