Cựu TT Trump kháng cáo phán quyết về vụ kiện dân sự của bà E. Jean Carroll