Bất chấp hàng núi bằng chứng và rất nhiều cảnh báo, các nhà đầu tư đã định vị sai về [về lợi suất trái phiếu Kho bạc] trước các kế hoạch cắt giảm mua tài sản nhanh chóng của Cục Dự trữ Liên bang. Hôm 13/01, Fed New York đã công bố lịch trình mua tài sản mới của họ sẽ bắt đầu vào thứ Sáu, ngày 14/01, biện pháp sẽ làm giảm tổng lượng mua vào trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ và các chứng khoán được bảo đảm bằng thế chấp xuống 60 tỷ USD mỗi tháng, bằng một nửa số tiền Fed đã mua mỗi tháng trước khi công bố việc thu hẹp bảng cân đối kế toán.

Các nhà đầu tư trước đây đã tin rằng nới lỏng định lượng sẽ dẫn đến lãi suất cao hơn, và đã bán hoặc bán khống thị trường trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ để thu lợi nhuận từ kế hoạch này, hiện đang quả quyết về đặt cược của họ vào lãi suất cao hơn. Các nhà đầu tư gần như tin chắc rằng nếu không có sự hỗ trợ của Cục Dự trữ Liên bang, sẽ không ai muốn mua nợ của chính phủ Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, các ngân hàng thương mại lớn phải mua trái phiếu bằng tiền gửi của khách hàng vì số lượng các khoản cho vay ra không đủ để hỗ trợ cho toàn bộ các khoản tiền gửi vào hệ thống ngân hàng. Ngoài ra, các ngân hàng trung ương ngoại quốc tiếp tục mua nợ của chính phủ Hoa Kỳ mỗi tháng như một sản phẩm phụ của thương mại với Hoa Kỳ.

Khi dollar chảy ra khỏi Hoa Kỳ thông qua thương mại, những dollar đó được đưa quay trở lại Hoa Kỳ khi các ngân hàng trung ương ngoại quốc mua nợ của chính phủ Hoa Kỳ. Chừng nào Hoa Kỳ còn đang thâm hụt thương mại, thì dollar phải được đưa trở lại dưới dạng nợ của chính phủ Hoa Kỳ. Cả ngân hàng thương mại và ngân hàng trung ương ngoại quốc đều cung cấp một lượng lớn và liên tục nhu cầu về nợ của chính phủ Hoa Kỳ.

Trong khi có một số cuộc tranh luận về việc nới lỏng định lượng có hiệu quả như thế nào trong việc kìm hãm hoặc hạ lãi suất, sự chắc chắn giữa các nhà đầu tư rằng lãi suất phải tăng đã gây áp lực tăng lên đối với lợi suất trái phiếu Kho bạc. Tuy nhiên, lịch sử vẫn đối lập với việc lợi suất Kho bạc cao hơn, vì lợi suất đã giảm mỗi khi Fed kết thúc hoặc thu hẹp bảng cân đối kế toán.

Sau khi kết thúc đợt nới lỏng định lượng 1, lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm đã giảm hơn 1.25%. Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm gần 1.25% sau khi nới lỏng định lượng 2 và sau khi nới lỏng định lượng 3 kết thúc, lợi suất đã giảm hơn 1.25%. Một biện pháp tương tự ngày nay sẽ đưa lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm xuống gần 0.5%.

Lịch sử diễn ra trái ngược trực tiếp với kỳ vọng của nhà đầu tư ngày nay. Có thể sự sụt giảm lợi suất sau nới lỏng định lượng là sự bất thường và lần này sẽ khác. Các nhà đầu tư đang đặt cược chống lại thị trường trái phiếu về sẽ được tưởng thưởng đáng kể cho những lần đặt cược táo bạo của họ nếu lợi suất tăng lên. Tuy nhiên, các nhà đầu tư liên tục thất bại trong việc tìm kiếm sự thật là tại sao lợi suất trái phiếu Kho bạc dài hạn không chỉ giảm vào cuối thời kỳ nới lỏng định lượng mà còn thiết lập những mức thấp nhất mọi thời đại sớm trong các chu kỳ thắt chặt tiền tệ.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc ngắn hạn thường phản ánh xu hướng của lãi suất quỹ liên bang và khiến lãi suất này cao hơn và thấp hơn. Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn hai năm là một đại diện tuyệt vời cho việc định hướng lãi suất quỹ liên bang, vì loại trái phiếu kỳ hạn này thực hiện một vai trò xuất sắc trong việc dẫn dắt mọi quyết định của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang.

Mặt khác, lợi suất trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ dài hạn không tương quan với lãi suất quỹ liên bang. Lợi suất trái phiếu Kho bạc dài hạn chịu ảnh hưởng của chính sách tiền tệ ở mức độ mà các mức lợi suất này định giá theo kỳ vọng tăng trưởng và lạm phát trong tương lai.

Khi lợi suất trái phiếu Kho bạc dài hạn đang tăng, thì chúng đang xác nhận kỳ vọng tăng trưởng và lạm phát trong tương lai có thể sẽ tăng lên. Đây là lý do tại sao giá cổ phiếu tăng-yếu tố ít phản ánh kỳ vọng tăng trưởng và lạm phát trong tương lai, lại cần có lợi suất trái phiếu Kho bạc tăng cùng với chúng như một hình thức xác nhận [kỳ vọng tăng trưởng và lạm phát trong tương lai]. Khi lợi suất trái phiếu Kho bạc dài hạn giảm, chúng cho thấy kỳ vọng tăng trưởng yếu hơn và lạm phát thấp hơn, là dấu hiệu cho thấy chính sách tiền tệ quá thắt chặt.

Khi Fed bắt đầu loại bỏ các biện pháp điều chỉnh chính sách thông qua việc thu hẹp bảng cân đối kế toán hoặc kết thúc hoàn toàn chương trình mua tài sản quy mô lớn, kỳ vọng về tăng trưởng và lạm phát trong tương lai có xu hướng giảm xuống. Điều này cũng đúng khi bắt đầu tăng lãi suất quỹ liên bang sớm, vì thị trường trái phiếu vẫn hoài nghi về khả năng mở rộng của nền kinh tế mà không có sự hỗ trợ của Fed.

Các nhà đầu tư đã dại dột ngả theo niềm tin rằng Fed đang loại bỏ hỗ trợ tiền tệ của mình đối với nền kinh tế do kỳ vọng tăng trưởng trong tương lai. Thay vào đó, Fed đang tập trung vào ổn định giá cả, một nhiệm vụ do Quốc hội đặt ra mà Fed chưa bao giờ có thể đạt được. Trong khi Fed có thể tin hay không tin rằng nền kinh tế có thể thích nghi với việc loại bỏ các chính sách nới lỏng là không có liên quan.

Sau khi nới lỏng định lượng 1, 2 và 3, thị trường trái phiếu nhận ra rằng Fed có thể đã mắc một sai lầm chính sách lớn. Các điều kiện tài chính đã thắt chặt mỗi lần, làm cho lợi suất trái phiếu Kho bạc dài hạn xuống mức thấp nhất mọi thời đại. Thị trường trái phiếu đã xác nhận rằng, nếu không có sự hỗ trợ của Fed, nền kinh tế Hoa Kỳ có nguy cơ rơi vào một cuộc suy thoái khác.

Trong khi các nhà đầu tư hy vọng sẽ kiếm được nhiều tiền khi đặt cược vào lợi suất trái phiếu Kho bạc cao hơn, lịch sử đã chỉ ra rằng nền kinh tế có nhiều khả năng sẽ giảm sút nếu không có sự hỗ trợ của Fed. Một lần nữa, các nhà đầu tư sẽ thấy mình định vị sai khi việc thu hẹp bảng cân đối kế toán được tăng tốc và việc kết thúc hỗ trợ chính sách tiền tệ sẽ dẫn đến lợi suất trái phiếu Kho bạc thấp hơn chứ không phải cao hơn.

Quan điểm trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.

Ông Steven Van Meter, CFP, thiết kế và quản lý các chiến lược đầu tư độc đáo. Ông ấy có một chương trình trên YouTube, nơi người hâm mộ trên toàn cầu theo dõi để nghe suy nghĩ của ông ấy về nền kinh tế toàn cầu, chính sách tiền tệ và thị trường.

Bình Hòa biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn