Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Một nghệ sĩ bày tỏ, Shen Yun là ‘cảm hứng đến từ Thiên thượng’