Một người bị bắt trong cuộc điều tra phòng thí nghiệm sinh học bí mật của Trung Quốc ở California