San Francisco: Các bậc cha mẹ kêu gọi đưa môn Đại số 1 trở lại chương trình giảng dạy lớp 8