Một nhà giả kim bị giam cầm đã tìm ra bí mật của ‘Vàng trắng’ như thế nào?