Một nhà phân tích nói về Credit Suisse: Vốn, thanh khoản của ngân hàng này vẫn ‘lành mạnh’