Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Một nhà tâm lý học chia sẻ Shen Yun ‘kết nối nhân loại thông qua tín ngưỡng và tình yêu thương’