Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Một sĩ quan lục quân cấp tá: Shen Yun giúp chúng tôi ‘Hiểu về quá khứ, văn hóa, và nguồn gốc của mình’