Một thanh niên trẻ đứng lên chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc

Anh Triệu Vân Đình bị bỏ tù vì chỉ trích ĐCSTQ