‘Một thế giới điên rồ’: Khu vực cao cấp lân cận Los Angeles đang vật lộn với cuộc khủng hoảng vô gia cư ngày càng tồi tệ hơn