Khu cắm trại tồn tại hàng thập niên của người vô gia cư ở Los Angeles đã được giải tỏa

Các cư dân đã chứng kiến ​​nạn phân phối ma túy, các vụ ẩu đả, đốt phá, vẽ bậy, và hàng đống rác lớn tại nơi đây.