Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Một thị trưởng nói ‘tất cả mọi người nên thưởng thức’ Shen Yun