Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Một vũ công cảm thấy ‘rất may mắn’ khi cuối cùng đã được xem Shen Yun