Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

TNS South Dakota cảm kích Shen Yun tái hiện Trung Quốc trước thời cộng sản