Một vài gợi ý khiêm nhường gửi tới các thống đốc DeSantis và Abbott để họ tiếp tục công việc tuyệt vời