Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Một vị chủ tịch người Nhật: ‘Tôi được trải nghiệm Văn hóa Thần truyền qua Shen Yun’