Một vị tướng Ukraine không loại trừ chiến tranh hạt nhân với quy mô ‘hạn chế’