‘Muốn trở thành một người cha tốt’: Ông Ted Cruz phản ứng trước những lời chỉ trích việc ông đến Cancun giữa cuộc khủng hoảng năng lượng ở Texas