Mỹ mở rộng lệnh cấm vi mạch, cân nhắc đưa nhà sản xuất hàng đầu Trung Quốc vào danh sách đen