Tòa Bạch Ốc: Hoa Kỳ sẽ giám sát và áp đặt hạn chế đối với hàng tỷ dollar được dỡ bỏ phong tỏa của Iran