Nằm mộng nhìn thấy kiếp trước kiếp này và tình tiết vụ án cách 200 năm