Nam Phi kỳ vọng Moscow sẽ giúp đỡ về nhu cầu năng lượng

Hoa Kỳ có thể sẽ chỉ trích việc Nam Phi quyết định nhờ một công ty của Nga xây dựng lại nhà máy lọc khí đốt.