Hệ thống khai triển thông tin liên lạc bằng laser mang tên Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) đã phóng thành công vào hôm thứ Ba (07/12) trước bình minh lúc 5h19 sáng từ Trạm Lực lượng Không gian Cape Canaveral ở Florida.

LCRD là một sự kiện công nghệ sẽ mở đường cho các nhiệm vụ liên lạc quang học trong tương lai.

Các nhiệm vụ trong tương lai quyết định sử dụng thông tin liên lạc quang học có thể sử dụng LCRD như một thiết bị chuyển tiếp.

Một trong những thiết bị sử dụng hoạt động đầu tiên của LCRD sẽ là Thiết bị Low-Earth Orbit User Modem và Amplifier Terminal (ILLUMA-T), một trọng tải sẽ được lưu trữ trên Trạm Vũ trụ Quốc tế.

Thiết bị đầu cuối này sẽ nhận dữ liệu khoa học có độ phân giải cao từ các thí nghiệm và thiết bị trên trạm vũ trụ và sau đó chuyển dữ liệu này tới LCRD, cuối cùng sẽ truyền dữ liệu đó tới trạm mặt đất.

Sau khi dữ liệu này đến Trái đất, nó sẽ được chuyển đến các trung tâm điều hành có sứ mệnh và các khoa học gia có sứ mệnh chuyên biệt.

Nguyễn Lê biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc tại The Epoch Times

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn