NATO ‘lạc quan một cách thận trọng’ trong bối cảnh có các báo cáo về việc Nga rút quân