Nền kinh tế Hoa Kỳ có thêm 216,000 việc làm trong tháng Mười Hai, tăng mạnh hơn dự kiến

Một nhà kinh tế cho biết xu hướng hạ nhiệt của thị trường lao động vẫn giữ nguyên.