Số vụ phá sản ở Hoa Kỳ tăng 18% vào năm 2023 trong bối cảnh lãi suất cao

Theo S&P, số hồ sơ phá sản doanh nghiệp vào năm 2023 đã tăng lên mức cao thứ hai kể từ năm 2010.