Nền kinh tế Hoa Kỳ có thêm 253,000 việc làm mới trong tháng Tư, tỷ lệ thất nghiệp giảm