Nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng sau khi chính phủ nới lỏng các hạn chế COVID-19