Quan hệ ba bên giữa Mỹ-Nhật-Hàn cải thiện trong bối cảnh đe dọa gia tăng từ Bắc Kinh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương