Sự kiện diễn hành ở New York nêu bật cuộc chiến của ĐCSTQ đối với đức tin

Một học viên Pháp Luân Công hồi tưởng lại việc tham gia vào một cuộc thỉnh nguyện lịch sử ở Bắc Kinh, sự kiện mà cô không hề hay biết vào thời điểm đó rằng có thể báo trước một chiến dịch đàn áp tàn bạo mà ngày nay vẫn còn diễn ra khốc liệt