Trung Cộng tự hại mình bằng cuộc đàn áp Pháp Luân Công