Tưởng nhớ một hành động dũng cảm ‘mang tính biểu tượng’ ở Bắc Kinh 24 năm về trước