Nga cách chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trong bối cảnh điều tra tham nhũng mở rộng

Hai người khác cũng đã bị bắt vì bị tình nghi liên quan đến vụ án hối lộ này.