ĐỘC QUYỀN: Ông RFK Jr. gọi việc TT Biden ủng hộ cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine là ‘sự leo thang nguy hiểm’