Nga tuyên bố sẽ loại bỏ Boeing và Airbus, tìm cách xây dựng ngành hàng không của riêng mình