Châu Âu cấm dầu diesel, các sản phẩm dầu khác của Nga vì Ukraine