Nga triệu tập những người đứng đầu các hãng thông tấn Mỹ, cảnh báo về ‘các biện pháp nghiêm ngặt’