Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ báo cáo khoản lỗ hàng năm là 132.5 tỷ Franc Thụy Sĩ