Ngành công nghiệp kêu gọi TT Biden dỡ bỏ lệnh cấm đối với các hợp đồng thuê dầu khí mới